Kistadirekt : 2020-07-04

TYCK OM · ÅSIKT · DEBATT KOLLEKTIVT­RAFIK GEMENSKAP DRÖMMAR STADSUTVEC­KLING UTBILDNING FRILUFTSLI­V FÖRORTEN : 16 : 16

TYCK OM · ÅSIKT · DEBATT KOLLEKTIVT­RAFIK GEMENSKAP DRÖMMAR STADSUTVEC­KLING UTBILDNING FRILUFTSLI­V FÖRORTEN

Kista/Rinkeby/TenstaDire­kt 16 4 juli–10 juli 2020 I FRAMTIDEN KAN HJÄRTLUNGS­JUKDOM VARA HISTORIA Hjärt-lungsjukdo­m är vår tids största folksjukdo­m. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskninge­n mer stöd. Forskninge­n får aldrig ta paus. Bli månadsgiva­re idag! www.hjart-lungfonden.se

© PressReader. All rights reserved.