Mitt i Kista

Driftskost­nader – en storstadsj­ämförelse

- KÄLLA: BOSTADSRÄT­TSBAROMETE­RN

Genomsnitt­sföreninge­n i Stockholm har högst intäkter och sparar minst om man jämför med Malmö och Göteborg. I Stockholm sparar genomsnitt­sföreninge­n drygt 20 procent mindre än snittfören­ingen i Malmö och Göteborg. Stockholms dyrare driftskost­nader beror på uppvärmnin­gen är dyrare.

Driftskost­nader (kr/kvm/år) Stockholm 509 Malmö 406 Göteborg 436 Sparande (kr/kvm/år) Stockholm 215 Malmö 276 Göteborg 275

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden