Mitt i Kista

Var femte arbetslös saknar hemförsäkr­ing

-

HEMFÖRSÄKR­ING. Att inte ha en hemförsäkr­ing kan bli en förödande historia om en större incident skulle inträffa i ditt hem. Enligt tidningen Hem & Hyra har 97 procent av svenskarna tecknat en försäkring som räddar dig från eventuella enorma kostnader.

Däremot berättar man att en grupp sticker ut: Bland arbetslösa är det endas 83 procent, nästan var femte, som inte har något skydd.

– Jag kan förstå anledninge­n. När man har en ansträngd ekonomisk situation måste man kanske prioritera bland sina utgifter. Men lever man på marginalen är det ännu viktigare att ha skydd om det händer något du inte räknat med och blir tvungen att betala, säger Johan Candler, förbundsju­rist på Hyresgästf­öreningen till Hem & Hyra.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? FÖRSÄKRING­SÄRENDE. En brand ger stora konsekvens­er.
FOTO: MOSTPHOTOS FÖRSÄKRING­SÄRENDE. En brand ger stora konsekvens­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden