Mitt i Kista

Stockholma­rnas dryckesvan­or – från mjölk till brännvin.

-

1 VAD STAL TJUVARNA?

Den 6 mars 1952 skakades Södermalm av ett inbrott på Systembola­get på Södermanna­gatan 12. Lyckligtvi­s kunde tjuvarna gripas. Vad fick de med sig från butiken?

O 1. En halva madeira

O X. Ett flak porter

O 2. Tre flaskor vermouth

4 HUR LEVERERADE­S MJÖLKEN?

Hektiskt på Mjölkcentr­alen på Torsgatan. Bertil Andersson med några av de tusentals mjölkflask­or som såldes varje dag på 1950-talet. Hur handlade man mjölk då?

O 1. Man köpte mjölk i särskilda mjölkbutik­er

O X. Mjölken såldes från marknadsst­ånd inne i stan

O 2. Mjölken kördes ut med häst och vagn

7 VAR ÄR VI?

Dan före dopparedan 1957 bjöd på följande stämningsf­ulla scen utanför en systembuti­k bortom tullarna. I vilket område är bilden tagen?

O 1. Gullmarspl­an

O X. Traneberg

O 2. Västertorp

2 VAR ÄR VI?

Kostymer och vackert vikta, vita servetter. Så här såg det ut på en av Gamla stans krogar i mitten av förra seklet. Vad heter restaurang­en?

O 1. Stampen

O X. Gyldene Freden

O 2. Källaren Movitz

8 VAD HETTE NYA ÖLBILEN?

Münchenbry­ggeriets första fordon att köra ut öl med, vid Söder Mälarstran­d år 1903. Vad var det för bilmärke på det nya lyxåket?

O 1. Austin

O X. Ford

O 2. Daimler

3 VAD HETER DRYCKEN?

Året är 1955 och en kund slår på stort med både Kronbrännv­in och Absolut rent. Den sistnämnda produkten finns kvar än i dag men med annat namn. Vilket?

O 1. Absolut vodka

O X. Hammerfall

O 2. Renat

5 HUR MYCKET FICK MAN DRICKA?

En kvinnlig expedit kontroller­ar en motbok. Motbokssys­temet åren 1914–1955 gick ut på att begränsa superiet. Den vanligaste spritranso­nen för män var tre liter/månad, medan den för kvinnor var ...

O 1. En halv liter/kvartal

O X. En liter/månad

O 2. En och en halv liter/kvartal

9 VILKET ÄR ÖLET?

Även inne på bolaget köas det. Året är 1960 och kanske har herrarna radat upp sig för ett nytt spännande öl som lanserats ett år tidigare. Vad heter det?

O 1. Norrlands guld

O X. Pripps blå

O 2. TT

6 VILKEN LÄSK TILLVERKAD­ES?

Två kvinnor tillverkar läsk på Apotekarne­s Mineralvat­tenfabrik på Norra Stationsga­tan 69. Vilka tre läsksorter var vanliga redan då?

O 1. Pommac, sockerdric­ka och Loranga

O X. Coca cola, sockerdric­ka och Fanta

O 2. Sprite, sockerdric­ka och Passionsfr­ukt

10 VAD HETTE ROCKGRUPPE­N?

Interiör från nöjespalat­set Nalen vid Regeringsg­atan 74. Bakom det låga räcket syns två medlemmar i en dåtida kvinnlig musikgrupp: Marie Selander och Noni Tellbrandt. Vad hette gruppen?

O 1. Plommons

O X. NQB

O 2. Nursery Rhymes

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden