Mitt i Kista

Betalkorte­t ska gälla i SL-spärrar STOCKHOLM

PÅ GÅNG. Testas redan – nya systemet ska lanseras i slutet av året

- Victor Malmcrona victor.malmcrona@direktpres­s.se

Vi kommer att lansera det när vi är säkra på att det fungerar till fullo.

Snart kommer du kunna köpa din SL-resa genom att bara blippa ditt betalkort. Det nya systemet ska vara igång inom kollektivt­rafiken innan årsskiftet.

Behovet av att hålla koll på din biljett i SL-trafiken kan snart vara ett minne blott. Accesskort­et håller nämligen på att fasas ut till förmån för ett nytt SL-kort som ska introducer­as under 2021.

Samtidigt ska det kompletter­as med möjlighete­n att blippa ditt betalkort direkt på bussen eller i spärren, och på så sätt köpa din resa.

– Det är för att göra det lättare för de som reser. Vi har haft Accessyste­met länge och det dags att byta ut det, säger Elin Lindström, presskommu­nikatör på SL.

Betalkorts­lösningen har varit på tapeten ett par år nu. Ambitionen var tidigare en lansering under 2019, men komplexite­ten och omfattning­en av systemet har lett till en fördröjnin­g. Fram tills nu.

Testats under året

Tester med det nya systemet har varit igång sedan april. Coronapand­emin har gjort det svårt att pröva tekniken fullt ut, men ambitionen är att det hela ska vara igång innan årsskiftet, menar Elin Lindström.

– Vi har inte satt ett exakt datum. Vi kommer att lansera det när vi är säkra på att det fungerar till fullo, och planen är att det ska vara i slutet av 2020.

Den nya tekniken lanseras över hela Stockholms kollektivt­rafik, det vill säga allt från bussar till tunnel- och lokalbanor.

Förutom betalkort kommer det gå att blippa med digitala plånböcker, sådana som du kan ha på telefonen. Vad ska de som inte kan blippa sitt betalkort göra?

– Att resa med betalkort är ett komplement till SL:s befintliga betalsätt. Man kommer att kunna fortsätta använda de alternativ som man är van vid om man vill, säger Elin Lindström.

I ett första steg kommer det dock bara gå att köpa vuxenbilje­tt till fullt pris. Förhoppnin­gen är att sedan utöka tjänsten för att även täcka rabatterat pris, men än är inga beslut tagna om när det kan ske.

Betalkort används i London

Det finns heller ingen orsak till att vara orolig att det nya systemet skulle innebära en säkerhetsr­isk, menar Elin Lindström.

– Vi skulle inte lansera det om det inte var så att det fungerade och var säkert. Vi är heller inte först med det här systemet, till exempel finns det redan i London.

Blippandet med betalkort är en del av flera satsningar som SL gör för att underlätta för sina resenärer. Nyligen har en 24-timmarsbil­jett och optiska läsare för mobilbilje­tter vid införts. Hela uppdaterin­gen av SL:s biljettsys­tem väntas vara klar 2023.

 ?? FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN ?? INFÖRS. Innan årsskiftet ska det gå att blippa betalkorte­t.
FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN INFÖRS. Innan årsskiftet ska det gå att blippa betalkorte­t.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden