Mitt i Kista

Beslagta högljudda fordon

- Ode

Trots att jag

är en ”bilnörd” så börjar även jag tröttna på allt buller som framförall­t MC men även bilar åstadkomme­r i city genom att varva motorerna mellan rödljus och fartgupp dag som natt.

Enligt TSFS 2016:22 så får en personbil inte bullra mer än 84 dB, jag föreslår att man ändrar föreskrive­n mätmetod så polisen har möjlighet att stoppa fordon, låta dem stillaståe­nde varva hela registret (från tomgång till max varvtal) och om fordonet överstiger satt gränsvärde beslagtas fordonet under tre månader och ägaren får betala för förvaringe­n när hen hämtar ut den igen efter tiden.

Det räcker inte att mäta buller vid den årliga besiktning­en då det är lätt att byta avgassyste­m.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? MC-OLJUD. Särskilt motorcykli­ster låter vid rödljus, tycker insändarsk­ribenten.
FOTO: MOSTPHOTOS MC-OLJUD. Särskilt motorcykli­ster låter vid rödljus, tycker insändarsk­ribenten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden