Mitt i Kista

Här är områdena

- Tidigare gällde Nu utökas Det nya Det innebär Undantaget gäller

Asylsökand­e som bosätter sig i Rinkeby, Skärholmen, Husby eller Tensta (bilden) kommer inte längre ha rätt till dagersättn­ing. Tidigare beslut har gällt hela Rinkeby och delar av de andra områdena. Nu gäller beslutet i samtliga fyra områden, i sin helhet. stadsdelar. undantaget träder i kraft den 1 januari 2021. att asylsökand­e som väljer att bosätta sig där inte längre har rätt till dagersättn­ing eller andra särskilda bidrag, som exempelvis bostadsbid­rag. endast under själva asylproces­sen.

OOOKÄLLA: STOCKHOLMS STAD

 ??  ?? UNDANTAG.
Mitti.se/Kista undantaget 15 områden i stadsdelar­na Husby, Tensta, Rinkeby och Skärholmen. det till att gälla hela nämnda
UNDANTAG. Mitti.se/Kista undantaget 15 områden i stadsdelar­na Husby, Tensta, Rinkeby och Skärholmen. det till att gälla hela nämnda
 ?? FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN ?? BESLUT. Anna König Jerlmyr (M), finansborg­arråd i Stockholms stad.
FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN BESLUT. Anna König Jerlmyr (M), finansborg­arråd i Stockholms stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden