Mitt i Kista

Beppo smittades av corona – isolerade sig under vindskydd

Låg smittsprid­ning bland Stockholms hemlösa: ”Mycket mer förberedda nu”

- Elina Lundberg elina.lundberg@mitti.se

sjuk höll han sig ensam under ett vindskydd för att inte smitta andra. Trots svårighete­r att isolera sig har spridninge­n av covid-19 hittills varit låg bland hemlösa, men smittan slår hårt ändå. ”Det sociala försvinner”, säger Beppo.

–Vår bild som vi delar med frivilligo­rganisatio­ner och med sjukvården är att det har varit en väldigt begränsad smittsprid­ning. Alla är glatt överraskad­e. Vi var jätteoroli­ga för målgruppen, säger Jessica Hellberg, enhetschef på socialförv­altningen.

Varför det ser ut så här har varken staden eller vårdvigare­n Capio något svar på.

– Vi spekulerar alla i vad det här kan handla om. Studier pågår men tyvärr finns det inga bra svar än så länge, säger Annika Ahlstedt, vårdsamord­nare på Capio.

Fler isoleras och testas Klart är att rutinerna för hygien har förstärkts och att socialtjän­sterna ger hemlösa rätt att bo längre än vanligt på ett och samma akutboende för att färre människor ska komma och går.

Alla som har sjukdomssy­mptom får enkelrum, ett behov som ökar nu när höstens virus börjar cirkulera, enligt Jessica Hellberg.

–Vi ser många fler som kommer med förkylning­ssymtom i dag och det är fler som testas än tidigare men vi har tillgång till boenden med enkelrum som också har sjuksköter­skor. Vi är mycket mer väl förberedda nu än i våras, säger hon.

Beppo, som beskriver sig som en ensamvarg och en friluftsmä­nniska, fortsätter sova ute även på vintern. Han är van att klara sig själv.

Samtidigt tycker han att det är tufft att smittsprid­ningen nu ökar igen och att verksamhet­er för hemlösa begränsas av restriktio­ner.

Köer för att komma in

På Stadsmissi­onens dagverksam­het Bocenter dit han brukar gå är det numera kö utanför redan klockan nio

NÄRA HJÄRTAT. ”Det viktiga är att hitta någonstans att slagga där man inte blir blöt eller rånad”, säger Beppo som visar sina halsband som han värderar högt.

Jag var inte rädd. Jag kan ändå dö av vad som helst.

på morgonen, en timme efter öppningen. Skälet är att det som mest får vara 50 personer i lokalen.

– Där är det en in och en ut. På Clara kyrka brukade vi sova överallt i hela kyrkan. Det funkar ju inte nu. Så allt sånt har försämrats, säger han.

Lider av ensamheten Cornelia Bratt, ombud på Bocenter, tycker att det är tungt att människor tvingas köa eller vända om utanför, särskilt när höstregnen och kylan drar in. Samtidig har Stadsmissi­onen svårt att länka folk vidare till andra ideella verksamhet­er som Convictus, Ny gemenskap och Frälsnings­armén.

–De har också ett jättehögt tryck så det är klart att det här gör att det är många som vi missar nu. Vi gör vårt bästa och kan bara vädja till personer som varit inne i ett par timmar att lämna plats för andra som står i kön, säger hon.

Hon konstatera­r att verksamhet­en trots utmaningar­na hjälper runt 80–90 personer varje dag som får mat, dusch och en stunds vila. Dessutom finns 22 sovplatser för natten.

Samtidigt ser Cornelia Bratt att många mår dåligt när de sociala kontaktern­a blir färre.

– Isoleringe­n gör att många lider. Det kan man stå hjälplös inför när det är fullt.

Beppo saknar också det sociala, att sitta ner, lösa korsord och prata med andra i samma sits.

– Vi ser inte varandra på samma sätt som förut inne i stan. Folk sprider ut sig mer. Förr sågs man vid Medborgarp­latsen eller vid Östermalms­torg och satt och snackade skit på Donken. Det sociala försvinner och det påverkar. Även om folk inte vill erkänna det inför varandra så tror jag ändå att man tycker att det är obehagligt med smittan, säger han.

 ?? FOTO: CLAUDIO BRITOS ?? SMITTADES. Beppo, som lever i hemlöshet, har haft coronaviru­set men klarade sig utan att bli allvarligt sjuk. Han tycker att det jobbigaste med pandemin är att många verksamhet­er för hemlösa begränsats.
FOTO: CLAUDIO BRITOS SMITTADES. Beppo, som lever i hemlöshet, har haft coronaviru­set men klarade sig utan att bli allvarligt sjuk. Han tycker att det jobbigaste med pandemin är att många verksamhet­er för hemlösa begränsats.
 ??  ?? SOCIALA KONTAKTER. Beppo stannar och snackar med Erik och Carina som jobbar på Stadsmissi­onens mötesplats St Paul på Södermalm.
SOCIALA KONTAKTER. Beppo stannar och snackar med Erik och Carina som jobbar på Stadsmissi­onens mötesplats St Paul på Södermalm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden