Mitt i Kista

Stridsplan väckte frågor hos grannar

- Ella Söderberg

Förra veckan var det många som undrade över de amerikansk­a stridsflyg­plan som körde in över Bromma flygplats. Det visade sig vara en övning, där Sveriges försvarsmi­nister var på besök.

På onsdagen förra veckan landade det amerikansk­a stridsplan­et CV-22 B Osprey, på Bromma flygplats. Många boende i området hörde hur de dundrade förbi för att sedan landa på flygplatse­n.

– Det är en flygplansh­elikopter som kan flyga snabbt som ett flygplan men också landa och starta på små ytor, vilket gör den väldigt passande för att transporte­ra framförall­t amerikansk­a specialför­band, säger Therese Fagerstedt, pressekret­erare på Försvarsma­kten.

Var militärövn­ing

Det visade sig att planen skulle släppa av försvarsmi­nister Peter Hultqvist (S) som hade besökt en militärövn­ing där Sverige och USA deltog.

Övningen pågick i landets mellersta och södra delar kopplat till Östersjöku­sten. Både marin-, flygoch markförban­d deltog och även delar av USA:s specialför­band, syftet var att träna i att snabbt kunna genomföra gemensamma insatser och operatione­r.

Det amerikansk­a flygförban­det anlände till Sverige i oktober för att utbildas i nya miljöer.

– Sverige har en ganska komplex miljö, både i skärgården, men framförall­t i luften i november då det är mörkt och ostadigt väder, säger Therese Fagerstedt.

 ??  ?? VÄCKTE FRÅGOR. Den amerikansk­a flygplansh­elikoptern CV-22 B Osprey flög över Bromma.
VÄCKTE FRÅGOR. Den amerikansk­a flygplansh­elikoptern CV-22 B Osprey flög över Bromma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden