Mitt i Kista

Så funkar vinterspel­et på spontanpla­nerna

- Fram till november Därefter börjar I och med Planerna är Ljusen släcks Det finns också

har fotbollsfö­reningar bokade tider på stadens planer. vintersäso­ngen och lagen får istället vissa tider i mindre hallar och gymnastiks­alar. säsongsski­ftet öppnas 50 planer för spontanidr­ott för alla. De går inte att boka.

OOOupplyst­a kvällstid, så länge det är barmark. om det kommer snö eftersom staden inte plogar de här planerna. 18 så kallade vinterfotb­ollsplaner, där föreningar betalar en avgift och får en garanterad träningsti­d av staden.

OOO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden