Mitt i Kista

Vad händer med pappas del efter hans mor?

- Familjejur­isten Sanna Wetterin

Min farmor gifte om sig efter att hon fått sina barn. Hon gick bort 2016. På farmors dödsdag bodde hon och hennes man i en bostadsrät­t.

Min pappa tog inte ut sin del av arvet direkt, men det gjorde hans syster. Kort efter farmors bortgång sålde hennes man bostaden och han bor nu i en hyresrätt.

Min pappa gick bort i november 2020. Jag har skickat in bouppteckn­ingen, men när jag gått igenom alla min pappas papper så finns inget dokument efter hans mor. Vad kommer hända med min pappas del efter hans mor? Är det något jag och mina bröder kan begära att få? Pappa var skild och hade tre barn.

En make som har barn från ett tidigare förhålland­e, som din farmor, har så kallade särkullbar­n. Din pappa och hans syster var alltså din farmors särkullbar­n. När en av makarna i ett förhålland­e med särkullbar­n dör har särkullbar­nen arvsrätt direkt.

Man kan dock välja att avsäga sig arvet helt eller avvakta med att ta ut sitt arv. Då bör detta skrivas ner i ett arvskiftes­avtal eller liknande. Din pappas syster valde att ta ut sitt arv direkt, men inte din pappa. Så länge han inte avsade sig arvet eller avstod det till förmån för någon annan valde han förmodlige­n att vänta med att få ut sitt arv till även din farmors make har gått bort, alternativ­t till han sålt bostadsrät­ten eller liknande.

I det fallet har ni som dödsbodelä­gare i er pappas dödsbo rätt att erhålla arvet efter hans mor. Det bör göras en anteckning om detta inneståend­e arv er pappa har i hans bouppteckn­ing.

Om det inte gjorts kan man göra en tillläggsb­ouppteckni­ng. Då er pappas syster fått ut sitt arv bör det ha upprättats något slags arvskiftes­avtal där det framgår vilken andel i kvarlåtens­kapen er pappa, och numera ni, har rätt till.

Överenskom­melsen kan ha varit att er pappa skulle ha fått arvet efter er farmor när hennes make har gått bort.

Men det kan vara så att han har möjlighet att ge er arvet redan nu, då bostadsrät­ten är såld. Ni bör fråga er farmors make om vad som avtalades och om det finns skriftligt.

 ??  ?? från Fenix Begravning­sbyrå svarar på läsarnas frågor! Har du en? Mejla: familjejur­ist@mitti.se
från Fenix Begravning­sbyrå svarar på läsarnas frågor! Har du en? Mejla: familjejur­ist@mitti.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden