Mitt i Kista

Wendy Francis, Hägersten:

-

– I sommar har jag varit mycket i skärgården och återupptäc­kt de fina platser som finns utåt Norsborg. Jag åker inte jättegärna till Östermalm, annars rör jag mig nog överallt i stan. Vår generation har helt andra möjlighete­r att välja, och även att välja bort, jämfört med våra föräldrar. Vi kan skapa en annan typ av delaktighe­t i egna ”rum”.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden