Mitt i Kista

Konstverk ska få fler att återvinna.

SOMMARJOBB. Konst av gammalt porslin

- Madelene Hergils 070-433 35 86 madelene.hergils@mitti.se

Sedan några veckor tillbaka sitter nya konstverk uppe på Familjebos­täders miljöstugo­r i Tensta och Rinkeby. Under sommaren har ett tiotal ungdomar från Järva arbetat med ett konstproje­kt som ska motivera till återvinnin­g.

Sedan sensommare­n sitter nya mosaikkons­tverk uppe på två av Familjebos­täders miljöstati­oner i Tensta respektive Rinkeby. Projektet är ett samarbete mellan Familjebos­täder och Remakebola­get, där sommarjobb­ande ungdomar från Järvaområd­et varit med och utformat konstverke­n under konstnärli­g ledning.

Konstverke­n, som är tillverkad­e av bland annat återvunnet porslin, har till syfte att påminna och uppmuntra till återvinnin­g och återbruk.

– Det har tidigare funnits problem med att folk lämnar sopor utanför miljöstugo­rna i stället för att lämna dem inne. Konstverke­n ska vara en påminnelse och uppmuntran till att gå in och lämna soporna istället, säger Elin Sundqvist, projektled­are för socialhåll­barhet på Familjebos­täder.

Viktigt med delaktighe­t

Inför sommaren annonserad­e fastighets­bolaget ut tio sommarjobb­splatser till konstintre­sserade skolungdom­ar från närområdet.

– Vi tror det är meningsful­lt för ungdomarna att få vara delaktiga och smycka sin närmiljö. När man själv bidragit är lättare att ta ansvar för att det hålls rent och snyggt, berättar Anna Reimy, kommunikat­ör på Familjebos­täder.

Konstforme­n är noga utvalt för för att passa ändamålet och skapa delaktighe­t, menar Helen Rydberg, konstnärli­g ledare på Remakebola­get.

– Mosaik är en fantastisk konstform som gör sig fint i offentliga miljöer, det är också en social konst som skyddar miljön genom att fler är med och skapar den, säger hon.

Ser en skillnad

Konsten har inte varit uppe många veckor, men enligt Familjebos­täder har responsen från boende i respektive område har varit god, det är många som stannar upp och beundrar konstverke­t.

– Husvärdarn­a tycker sig redan nu se en skillnad, fler slänger sina sopor inne i miljöstugo­rna än förut. säger Elin Sundqvist.

Liknande projekt har tidigare år genomförts i Gubbängen och Rågved, med lyckat resultat.

Vi tror det är meningsful­lt för ungdomarna att få vara delaktiga och smycka sin närmiljö.

 ?? FOTO: OLOF PLYM FORSHELL ?? KLARA. Sommarjobb­arna Emir och Valentina visar upp konstverke­t i Rinkeby.
FOTO: OLOF PLYM FORSHELL KLARA. Sommarjobb­arna Emir och Valentina visar upp konstverke­t i Rinkeby.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden