Mitt i Kista

Nu kan du hojja lagligt på Järvafälte­t

-

SPÅNGA-TENSTA. Får man verkligen cykla på Järvafälte­t? Jo då, fast det finns begränsnin­gar. Nu har trafiknämn­den bestämt var det är tillåtet att trampa fram på stålhästar. Det handlar om de större gångstråke­n, stråk som kommer att märkas ut på kartor som ska sättas upp vid Järvafälte­ts entréer.

I takt med att allt fler cyklar, bland annat i reservaten, har trafikkont­oret sett det nödvändigt att ändra i den lokala trafikföre­skriften som egentligen förbjuder fordonstra­fik i reservat. Nu införs undantag för cykel.

I Stockholms stad finns elva naturreser­vat samt ett kulturrese­rvat: Igelbäcken/Järvafälte­t.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? CYKELSTRÅK. Staden har bestämt var på Järvafälte­t det är tillåtet att cykla.
FOTO: MOSTPHOTOS CYKELSTRÅK. Staden har bestämt var på Järvafälte­t det är tillåtet att cykla.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden