Mitt i Kista

Om projektet

- KÄLLA: STOCKHOLMS STAD

• På fastighete­n byggs 90 lägenheter i flerbostad­shus.

• Husen kommer att bli fem till sex våningar, delvis i suterräng. På de fem översta våningarna planeras boendeplat­ser med tillhörand­e gemensamhe­tsoch verksamhet­sutrymmen. O Entréer, personal- och teknikutry­mmen samt förråd placeras mot Rinkeby Allé.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden