Mitt i Kista

Vad är ett blockhyres­avtal?

-

O• En fastighets­ägare hyr ut flera lägenheter till (tre bostäder eller mer) till en och samma hyresgäst. Denna förstahand­shyresgäst fungerar som en mellanhand och kan i sin tur hyra ut lägenheter­na i andra hand.

• Andrahands­hyresgäste­n har inget besittning­sskydd, är lätt att vräka och får ofta finna sig i höga månadshyro­r och en kort kontraktst­id.

• Upplägget med blockhyres­avtal används ofta vid så kallad ”hotellifie­ring” av hyresbostä­der och har beskrivits som ”en grå hyresmarkn­ad” där tusentals lägenheter i Stockholm hyrs ut på andra sätt än via den reguljära hyresmarkn­aden.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden