Mitt i Kista

Så tycker polisen om året som gått

- Emma Löf Hagström emma.hagstrom@mitti.se

Efter flera års väntan slog det nya polishuset upp portarna på riktigt i september i fjol:

– Först nu känns det äntligen som att vi är på plats på riktigt, säger biträdande lokalpolis­områdesche­fen.

Projektet försenades flera gånger och blev dyrare än förväntat, men sex år efter att lokalpolis­en flyttade från de gamla lokalerna på Askebykrok­en i Rinkeby och tillfällig­t till Solna, invigdes det helt nybyggda polishuset på Rinkebypla­n 2 den 1 september 2020.

Ett år senare reflektera­r biträdande lokalpolis­områdesche­f Anders Djurestad över flytten.

– Jag kan säga så här; först nu känns det äntligen som att vi är på plats på riktigt. Det har varit en lång process och så klart komplikati­oner i och med pandemin, med en del som jobbat hemifrån och så vidare, men nu börjar folk komma tillbaka och det är en stark känsla av att vi alla verkligen gör en skillnad tillsamman­s, säger han.

Bättre samverkan

Han beskriver många fördelar med att återigen vara på plats i området.

– Det gör att vi får en mycket bättre koll på lägesbilde­n, en ökad lokalkänne­dom och personkänn­edom. Vi har ju inte direkt varit ifrån området innan, men det har varit längre att åka, det blir en annan grej, säger han, och fortsätter:

– Nu när vi verkligen är här kan vi samverka med lokala aktörer på ett helt annat sätt, bjuda in organisati­oner och föreningar, samt samarbeta bättre med andra instanser.

Socialtjän­sten finns på plats och arbetar från polishuset, vilket underlätta­r mycket, menar Anders Djurestad.

– Det finns några polisstati­oner i Sverige som har det så, vilket är väldigt bra. Alla samverkans­punkter går enklare och snabbare, och de kan vara med vid till exempel ungdomsutr­edningar och i samtal med unga. Det är en stor vinst.

Ingen poliseskor­t

När polishuset skulle invigas rapportera­de en del medier om att polisen eventuellt skulle behöva få eskort till och från tunnelbana­n. Något som inte har behövts, enligt Anders Djurestad.

– Över tid har poliser i olika tidsperiod­er varit utsatta för våld, med stenattack­er och så vidare. Vi förberedde för en hög säkerhetsn­ivå, men i dagsläget är läget i området väldigt lugnt. Vi har blivit en naturlig punkt här nu.

Vi kan samverka med lokala aktörer på ett helt annat sätt.

 ?? FOTO: MIKAEL ANDERSSON ?? FIRAR. Nu har polishuset funnits i Rinkeby i ett år.
FOTO: MIKAEL ANDERSSON FIRAR. Nu har polishuset funnits i Rinkeby i ett år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden