Mitt i Kista

Vårdperson­al kritiserar lättnadern­a

- Ingrid Johansson ingrid.johansson@mitti.se

Medan nöjesbrans­chen jublar över slopade c oron a restriktio­ner är tongångarn­a mer dämpade inom vården. Där är de oroliga för ökad smittsprid­ning med fler svårt sjuka patienter som följd.

För tidigt. Det tycker vårdperson­al i Region Stockholm o matt i princip alla c oron a restriktio­ner hävs den 29 september. Detta då smittsprid­ningen ökat och antalet patienter som vårdas för covid-19 på sjukhus blivit fler.

– Jag är förvånad. Jag trodde de skulle vänta för att se hur det utvecklar sig. De senaste två veckorna har det absolut gått åt fel håll, säger Johan Styrud, överläkare vid Danderyds sjukhus och ordförande i Stockholms läkarfören­ing.

Ovaccinera­de på sjukhus Johan Sandärnar kos sjuksköter­ska på Karolinska universite­tssjukhuse­t i Huddinge. Han har arbetat på covid-iva under pandemins tre vågor.

– På iva vill du inte hamna, det kan jag lova, säger han.

Nio av tio smittade i regionen är inte fullt vaccinerad­e, och av dem som behöver sjukhusvår­d är andelen också nio av tio.

– Vaccinen ger bevisligen det utlovade skyddet. Men tajmingen är inte perfekt, vi vet inte vad som händer framöver, säger han.

Vaccinatio­nsgraden är det enda av de kriterier som Folkhälsom­yndigheten­s att upp för att häva restriktio­nerna som uppnåtts: Minst 70 procent av befolkning­en över 18 år i Sverige ska ha fått sin första dos.

Thorleif Rosander, vårdchef på Söder sjukhusets in- tensivvård­savdelning, menar att det fortfarand­e är alltför många som är ovaccinera­de och att smittsprid­ningen kan bli stor.

– Det finns även en risk att man tror att pandemin är över när i princip alla restriktio­ner och allmänna råd hävs den 29 september, och så är det ju inte. Vi är ju på väg in i fjärde vågen, om vi inte redan är där, säger han.

 ?? FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN ?? DYSTERT. ”Jag hoppas att de har politiskt mod nog att backa om det fortsätter att gå åt fel håll”, säger överläkare Johan Styrud.
FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN DYSTERT. ”Jag hoppas att de har politiskt mod nog att backa om det fortsätter att gå åt fel håll”, säger överläkare Johan Styrud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden