Mitt i Kista

Detta är Fight for zero

- Fight De Projektete­ts Fight

for zero ligger på Jämtlandsg­atan 151 B i Vällingby och drivs av boxningskl­ubben IF Linnéa.

arbetar med att motverka kriminalit­et, våld och utanförska­p i Stockholm genom boxning och kampsport, utbildning, social stöttning och ungt ledarskap.

OOföregång­are är Fight for peace, en global

Ostödorgan­isation som grundades för utsatta ungdomar i en av Rio de Janeiros större kåkstäder år 2000.

for zero har totalt fått flera miljoner kronor i stöd från Svenska postkodsti­ftelsen, Gålöstifte­lsen, Riksidrott­sförbundet och Svenska boxningsfö­rbundet. KÄLLA: FIGHT FOR ZERO OCH SVENSKA POSTKODSTI­FTELSEN

O

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden