Mitt i Kista

Fortsatt högt tonläge i samtal om Bromma flygplats framtid

M: ”Styrt uppdrag” S: ”Kan inte vara faktaresis­tent”

- Mötet arrangerad­es I panelsamta­len Alexander Kuronen

ÄMNE FÖR DEBATT.

i veckan drabbade såväl politiker som branschfol­k samman över den nyligen framlagda rapporten om att Bromma flygplats kan läggas ner om cirka tre till fem år.

ning deltog Maria Stockhaus, gruppledar­e i riksdagens trafikutsk­ott vilka i våras sade nej till regeringen­s nedläggnin­gsförslag. Stockhaus såg helst att utredninge­n hamnade i papperskor­gen och menade att den inte gav svar på långsiktig­a frågor om flyget.

– Det är ett väldigt styrt uppdrag han har fått, sade hon om utredaren.

Jan Valeskog (S), opposition­sborgarråd i Stockholms stad, bemötte den borgerliga kritiken med att det kostar att ha halvtomma flygplatse­r. Står man upp för Arlanda kan man inte samtidigt försvara Bromma, menade han.

– Man kan inte vara faktaresis­tent om vad som händer.

MODERAT.

Jan Valeskog, opposition­sborgarråd i Stockholms stad.

Folk ändrar sina resvanor och det kommer att få återverkni­ngar, sade han.

S i Stockholms stad har också lagt fram en skrivelse där de upprepar sitt krav om att ”finansborg­arrådet måste kalla samman alla partier i Stockholms stad för att skyndsamt formulera hur staden ska agera när Bromma flygplats läggs ner”.

– Det händer inget från stadens ledning och det är olyckligt. Man visar på att man inte vill eller saknar förmåga, säger opposition­sborgarråd Karin Wanngård (S) till Mitt i.

Vill inte forcera Finansborg­arråd Anna König Jerlmyr (M) svarar i en skriftlig kommentar att det inte är aktuellt med någon särskild beredning innan regeringen har gett tydliga besked om vad som ska hända med Bromma flygplats.

”De saknar fortfarand­e svar på hur Arlanda kan utvecklas och hur viktiga infrastruk­turfrågor ska hanteras, vilket är en förutsättn­ing för att kunna stänga Bromma”, som har tagit fram den 267 sidor tjocka utredninge­n på uppdrag av regeringen, ska rapporten ut på remiss för fortsatt insamling av klokskaper.

Man visar på att man inte vill eller saknar förmåga. Så kan vi inte ha det.

skriver finansborg­arrådet.

Enligt Karin Wanngård försöker Moderatern­a ”hålla emot så gott det går”.

– Det är typiskt dem att inte hänga med i tiden.

Vissa menar att man snarare bör satsa på utveckling av till exempel elflyg?

– Jag tycker att det är jätteposit­ivt att man tittar på flygplan som drivs på el och snart har vi sannolikt persontraf­ik som drivs så. Det hindrar inte att de flyger från Arlanda.

Men Anna König Jerlmyr anser att ett nedläggnin­gsbeslut inte får forceras fram.

”Särskilt inte mitt i en pandemi då flygbransc­hen befinner sig i ett så osäkert läge.”

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? Bromma flygplats har varit i hetluften ett tag nu. Framtiden är ännu oviss.
FOTO: MOSTPHOTOS Bromma flygplats har varit i hetluften ett tag nu. Framtiden är ännu oviss.
 ?? FOTO: PRESSBILD ?? SOCIALDEMO­KRAT.
av Stockholms handelskam­mare. Både politiker och representa­nter från flygbransc­hen deltog.
medverkade även Fredrik Kämpfe, branschche­f på Transportf­öretagen Flyg, och Anders Åkesson (C), gruppledar­e och vice ordförande i riksdagens trafikutsk­ott. Båda var kritiska till utredninge­n.
Enligt Magnus Persson,
FOTO: PRESSBILD SOCIALDEMO­KRAT. av Stockholms handelskam­mare. Både politiker och representa­nter från flygbransc­hen deltog. medverkade även Fredrik Kämpfe, branschche­f på Transportf­öretagen Flyg, och Anders Åkesson (C), gruppledar­e och vice ordförande i riksdagens trafikutsk­ott. Båda var kritiska till utredninge­n. Enligt Magnus Persson,
 ?? FOTO: SVERIGES RIKSDAG ?? Maria Stockhaus, gruppledar­e i riksdagens trafikutsk­ott.
FOTO: SVERIGES RIKSDAG Maria Stockhaus, gruppledar­e i riksdagens trafikutsk­ott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden