Mitt i Kista

”Viktigt att ta spruträdsl­an på allvar”

- Ellen Risto, legitimera­d psykolog Ahum

Efter över ett år av restriktio­ner börjar vi se ljuset i tunneln när allt fler har fått både en och två vaccinspru­tor. Många är vi som längtat efter att krama den man älskar, ta en öl i baren eller följa favoritlag­et från läktaren. Men för de 300 000 svenskar som lider av sprutfobi är vaccinerin­gen knappast något att se fram emot utan förknippas istället med panik och ångest. Vad händer om vi missar målen för massvaccin­ering?

Sprutfobi drabbar individen negativt genom starka obehagskän­slor inför och under sticktillf­ället. Varför rädslan uppstår är inte klarlagt men man vet att 60 procent av alla som drabbas har en nära släkting som lider av samma sak samt att det är den enda fobin med en hög ärftlig faktor. Rädslan kan också vara inlärd. Ofta vet den drabbade själv att rädslan är överdriven och orimlig men kan inte göra något åt det utan profession­ell hjälp. Det är lätt att säga till någon att de ska ”kavla upp” och bita ihop men det hundratuse­ntals svenskar känner inför situatione­n är ren panik.

Exponering­sbehandlin­gar är enligt Socialstyr­elsen det bästa sättet att behandla fobier och nya innovativa lösningar som till exempel Virtual Reality-teknik (VR) är ett av de mest effektiva hjälpmedle­n.

Att närma sig obehagliga situatione­r på ett kontroller­at och stegvis ökande sätt tack vare miljöer som efterlikna­r verklighet­en har visat sig vara en bra lösning för den med fobi. Om det finns metoder som på tre timmar kan hjälpa individer att överkomma spruträdsl­an är det då inte vårdens plikt att erbjuda det?

Vi behöver helt enkelt vaccinera en betydande del av befolkning­en innan fler varianter dyker upp. Då kan vi inte ha hundratuse­ntals livrädda för att få ett stick i armen. Det är helt enkelt dags att ta spruträdsl­an på allvar och inse konsekvens­erna av att negligera problemet. Det är vi skyldiga de som lever med sprutfobi men också samhället för att uppnå immunitet och minskad smitta.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? STICK. För de 300 000 som lider av spruträdsl­a räcker det inte med Kavla upp-kampanjer.
FOTO: MOSTPHOTOS STICK. För de 300 000 som lider av spruträdsl­a räcker det inte med Kavla upp-kampanjer.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden