Mitt i Kista

Kritik mot uthyrning av lägenheter i gamla Fristad.

BOSTAD. Staden kritiseras efter försäljnin­g

- Michael Toll

Det här ärendet har skötts riktigt illa.

I våras beslutade Stockholms stad att sälja ett servicehus för äldre till ett privat fastighets­bolag.

Nu har lägenheter­na rustats upp och hyrs ut i andra hand. Men upplägget får kritik.

I mars sålde Stockholms stads fastighets­bolag Micasa en fastighet i Bromsten, som bland annat innehöll servicehus­et Fristad där drygt 100 äldre bodde.

Anledninge­n var bland annat att staden inte hade behov av servicehus­et, samt att det inte var ekonomiskt försvarbar­t att rusta upp.

Ny ägare blev det privata fastighets­bolaget Landia, som hyr ut lägenheter­na genom ett så kallat blockhyres­avtal. Landia hyr ut samtliga lägenheter, runt 200 stycken, till enbart två hyresgäste­r som kallar sig för” bostadsope­ratörer ”. De hyr i sin tur sedan ut lägenheter­na i andra hand.

Vilka operatörer­na är vill Landia inte svara på.

Lägenheter­na annonseras nu ut i andra hand på Blocket och på anslagstav­lor i västerort. Annonserna är skrivna på svenska, engelska och arabiska.

Hyran: 11 000 kronor

Hyran för en 1,5-rumslägenh­et är 11000 kronor i månaden och hyreskontr­aktets maxlängd är tre år.

När Mitt i ringer numret på annonsen svarar en person som förklarar att hen bara hjälper till att förmedla lägenheter­na till personer som är arabisktal­ande.

Landia har tidigare sagt till Mitt i att de inte kan inte kommentera hyresnivåe­rna eftersom de tär bostadsope­ratörers omsätter dem.

Upplägget får kritik från opposition­en i stadshuset, som anser att det nu handlar om ”ockerhyror”.

– Jag blir upprörd när jag ser det här. Man vänder sig till människor som är i desperat behov av bostad. Seriösa aktörer gör inte på det här sättet. De här lägenheter­na går ju inte ut via bostadsför­medlingen, säger Jan V ale skog( S) opposition­sborgarråd.

– Det här ärendet har skötts riktigt illa. Staden hade alla möjlighete­r att själv rusta upp bostäderna, förbättra standarden och erbjuda de äldre boende.

”Rätt att avveckla”

Stadsbyggn­adsborgarr­ådet Joakim Larsson (M) är av en annan åsikt. Enligt honom har stadens behov av fastighete­n och servicehus­et minskat successivt. Därför var det rätt att avveckla hela servicehus­et och vård-och omsorgsboe­ndet.

”Vid alla försäljnin­gar staden gör tas hänsyn till om köparen bedöms som seriös, möjlighet till att finansiera och fullgöra förvärvet och vilken verksamhet som planeras”, skriver han i ett mejl.

 ?? FOTO: PRIVAT FOTO: MIKAEL ANDERSSON ?? ANNONS. Max tre år och 11 000 kronor för 40–47 kvadratmet­er.
HYRS UT. Det tidigare servicehus­et Fristad såldes. Nu hyrs lägenheter­na ut i andra hand.
FOTO: PRIVAT FOTO: MIKAEL ANDERSSON ANNONS. Max tre år och 11 000 kronor för 40–47 kvadratmet­er. HYRS UT. Det tidigare servicehus­et Fristad såldes. Nu hyrs lägenheter­na ut i andra hand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden