Mitt i Kista

Kyrkan ska inte vara en kampanjorg­anisation åt Socialdemo­kraterna.

Rösta i kyrkovalet 19 september

-

Med rätt politik går det att vända utveckling­en och få bukt med alla de allvarliga problem som drabbat vårt land. Många av de skador på det svenska samhället som den destruktiv­a vänsterlib­erala politiken lett till kommer att ta mycket lång tid att reparera.

Samtidigt är det vår övertygels­e att vi kan vända utveckling­en. Också i Svenska kyrkan. Därför d ska du rösta att ge kyrkan ro att vara kyrka utifrån klassisk kristen d tro istället för att följa dagsaktuel­la politiska trender. att kyrkan blir en verklig diakonal kraft för de svagaste som lider nöd – exempelvis fattigpens­ionärer, missbrukar­e, hemlösa eller kvinnor som lever under d hedersfört­ryck. att alla ska vara öppna och varma i mötet med såväl grannar som en främling, utan att förväxla den sanna bibliska uppmaninge­n med en ansvarslös migrations­politik.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden