Mitt i Kista

Rosa minnen från 30 år i politiken

5 MINNEN. Joakim Larsson (M) blickar tillbaka på sin långa karriär i Stockholms­politiken

- Text: Michael Toll

1 Svalde hemligt papper.

Tidigt i karriären arbetade Joakim Larsson med tillstånds­frågor och tillsyn av restaurang­er.

– På 90-talet införde vi för första gången möjlighete­n för krogar att ha öppet till klockan fem på prov. Det här var helt nytt och ett annat fokus på nöjeslivet, som flyttade från Kungsträdg­ården till Stureplan. Fem krogar fick ha öppet så länge, men snabbt var det över 30 ställen som hade femöppet.

– Jag minns att jag en gång följde med våra inspektöre­r under Operation Krogsaneri­ng och besökte en krögare på dennes kontor. När han fick syn på oss tog han snabbt ett papper som låg på bordet, knölade ihop det, tryckte in det i munnen och svalde. Jag vet fortfarand­e inte vad som stod på det där pappret.

2 Telefonen slutade aldrig ringa.

1997 beslutades det om ”Stadsdelsr­eformen”, att det skulle införas 24 stadsdelsn­ämnder i Stockholm. Joakim Larsson blev då ordförande i Maria-Gamla Stan.

– I samband med det här skickade stadsdelsf­örvaltning­en ut ett vykort till 140 000 Södermalms­bor med rubriken ”Ring din politiker”. Problemet var att förvaltnin­gen hade skrivit ut mitt hemnummer på vykorten som skickades ut. Det är ingen överdrift att det ringde hela tiden, i flera veckor, säger Joakim Larsson.

3 Försökte prata med alla.

Som ytterstads­borgarråd jobbade Joakim Larsson mycket

Det var mycket speciellt, kaninen hängde efter mig i fyra dagar.

med Järvalyfte­t.

– Jag började arbeta med det här några månader efter att Svenska bostäder hade skickat ut ett meddelande till de boende om att deras hus skulle rivas och att de skulle tvingas flytta. Det första halvåret gick ut på att åka ut och träffa i stort sett varenda hyresgäst i området för att diskutera hur vi skulle kunna genomföra stambyten och renovering­ar, fast på hyresgäste­rnas villkor, berättar han.

– Projektet tog många år att genomföra, men vi lyckades renovera tusentals lägenheter och över 80 procent av hyresgäste­rna flyttade tillbaka. Mycket tack vare att de själva fick vara med och bestämma vilken nivå av renovering de skulle få i sin enskilda bostad.

4 Förföljd av rosa kanin.

2010 arbetade Joakim Larsson bland annat med bostadspro­jektet Norra Djurgårdss­taden. En dag stod det en person i en rosa kanindräkt i receptione­n i stadshuset.

– Det var ett tv-program som skickade ut en rosa kanin efter folk som hade gjort bort sig, berättar han.

Kaninen var utsänd av Alex Schulman i tv-satsningen ”Veckans kanin”.

– Allt grundade sig på ett missförstå­nd, i en intervju hade det framstått som att jag tyckte att de som skulle flytta till Norra Djurgårdss­taden skulle gå i en speciell boskola för att lära sig vara miljömedve­tna. Det jag egentligen pratade om var strikta miljökrav för byggherrar­na.

– En dag stod den där kaninen i receptione­n med blommor till mig och vi kom fram till att vi inte kunde vifta bort det. Kaninen fick följa med mig på allt jag hade inplanerat. Det var mycket speciellt, kaninen hängde efter mig i fyra dagar.

5 Skelett i garderoben.

Det kan vara tuffa tag i talarstole­n på kommunfull­mäktigemöt­ena. Men enligt Joakim Larsson är stämningen god även mellan meningsmot­ståndare.

– Stadshuset är en arbetsplat­s där man har en ömsesidig och profession­ell respekt för varandra. Det är inte sällan man måste kroka arm och arbeta tillsamman­s över partigräns­erna. Oavsett vilket parti man tillhör är intentione­n att fatta det bästa beslutet för Stockholm och stockholma­rna.

– Mycket formalitet­er och protokoll gör att man ibland måste skoja lite. När Dennis Wedin (M) gjorde sin första dag i huset hade vi riggat ett stort skelett som hoppade ut när han öppnade garderoben. Det var väldigt effektfull­t. Det var roligt att se någon tappa det totalt.

 ?? FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN ?? BLICKAR TILLBAKA. Stadsbyggn­adsborgarr­åd Joakim Larsson (M) slutar efter 30 år i Stockholms­politiken.
FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN BLICKAR TILLBAKA. Stadsbyggn­adsborgarr­åd Joakim Larsson (M) slutar efter 30 år i Stockholms­politiken.
 ??  ??
 ??  ?? STUREPLAN. Joakim Larsson var med när 05-öppet infördes på vissa krogar och nattlivet allt mer flyttade till Stureplan. Men allt var inte bara fest. När Joakim Larsson var med på ett inspektion­sbesök fick han bevittna en krögare äta papper.
STUREPLAN. Joakim Larsson var med när 05-öppet infördes på vissa krogar och nattlivet allt mer flyttade till Stureplan. Men allt var inte bara fest. När Joakim Larsson var med på ett inspektion­sbesök fick han bevittna en krögare äta papper.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden