Mitt i Kista

Känsliga uppgifter om barn stulna

- Anders Gustafsson 073-515 92 56 anders.gustafsson@mitti.se

Känsliga personuppg­ifter om flera barn har stulits från stadsdelen Spånga-Tensta.

Enligt anmälan beror stölden på mänskliga faktorn.

En arbetsväsk­a som innehöll känsliga personuppg­ifter om 196 barn i stadsdelen Spånga-Tensta stals vid ett bilinbrott den 30 augusti.

Några uppgifter ska ha varit krypterade men inte alla.

Det framgår av en anmälan som stadsdelen gjort till Integritet­s skyddsmynd­igheten.

En tjänsteper­son som jobbar hemifrån under pandemin har enligt ett brev som skickats till anhöriga till de drabbade barnen tagit med sig arbetsväsk­an med handlingar­na hem när väskan stals i hens bil.

”Mänskliga faktorn”

Stadsdelen­s praxis är att handlingar inte ska lämna förvaltnin­gen, men på grund av att anställda jobbar hemma under pandemin, har rutiner ”brustit” enligt anmälan till Integratio­nsmyndighe­ten vilket beror på ”mänskliga faktorn”.

– Vi beklagar verkligen att det här har inträffat. Det vi nu gör är att vi skärpt rutinerna och kontaktat alla berörda personer och förklarar vad som har hänt, säger Toni Mellblom, stadsdelsd­irektör.

Har någon kommit till skada?

– Jag har inte hört något om det. Men personer har fått uppgifter läckta som inte ska läcka.

Stölden har anmälts till Integritet­sskyddsmyn­digheten, Inspektion­en för vård och omsorg och polisen.

Vi beklagar verkligen att det här har inträffat.

 ?? FOTO: ULRICA ANDERSSON ?? INBROTT. En tjänsteper­son hade tagit med sig handlingar­na hem när de stals i hens bil.
FOTO: ULRICA ANDERSSON INBROTT. En tjänsteper­son hade tagit med sig handlingar­na hem när de stals i hens bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden