Mitt i Kista

850 sorter

-

• Axel är 20 år gammal och går sitt andra år på KTH:s ingenjörsu­tbildning.

• Han är född och uppvuxen i Näsbypark i Täby.

• Fungai, som appen heter, finns för att snabbt guida svampplock­aren att komma fram till rätt sort och art.

• Appen kan nu känna igen de 850 vanligaste svampsorte­rna i Sverige, men den ger nödvändigt­vis inte alltid exakt rätt art – utan ger förslag på vilken svamp det kan vara.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden