Mitt i Kista

Staden backar – tillåter alternativ skolplattf­orm

- Johan Thornton johan.thornton@mitti.se

En ny IT-lösning gör att staden känner att det är okej att tillåta ett alternativ till den egna kritiserad­e skolplattf­orm. Öppna skolplattf­ormen har nu laddats ner av 10 000 personer.

En grupp föräldrar tröttnade på Stockholms stads utskällda skolplattf­orm. De skapade därför en alternativ app – Öppna skolplattf­ormen.

Det tilltaget polisanmäl­des av staden som menade att den alternativ­a appen använde sig av personuppg­ifter ur Stockholms stads register. Sedan kom vändningen. Skolborgar­rådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L), meddelade i torsdags förra veckan att staden backar från sin tidigare linje.

Uppgifter hanteras korrekt

Motståndet mot så kallade tredjepart­sappar är borta i och med att Stockholms stad ingått avtal med en extern I T-tjänstelev­erantörs o menligt henne löser problemet.

– Med denna lösning kan Stockholms stad garantera att personuppg­ifter hanteras på ett korrekt och tryggt sätt samtidigt som föräldrar kan få ta del av marknadens digitala verktyg i sin vardag, säger I sabel Smed berg Palm q vist.

Christian Landgren, en av initiativt­agarna till Öppna skolplattf­ormen, är positivt överraskad över att staden bytt ståndpunkt.

– Det känns jättehäfti­gt och kul. Särskilt eftersom staden uppdaterat sin kod nyligen för att säkerställ­a att den alternativ­a skolplattf­ormen inte skulle fungera, säger han.

10 000 nedladdnin­gar

– Vi hade ett bra samtal med skolborgar­rådet i torsdags och nu i dagarna släpper vi en uppdaterad version av appen.

Enligt Christian Landgren har Öppna skolplattf­ormen laddats ner av ungefär 10 000 användare hittills.

I dagarna släpper vi en uppdaterad version av appen.

 ?? FOTO: SOFIE AXELSSON ?? BACKAR. Isabel Smedberg Palmqvist (L) välkomnar en alternativ skolplattf­orm.
FOTO: SOFIE AXELSSON BACKAR. Isabel Smedberg Palmqvist (L) välkomnar en alternativ skolplattf­orm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden