VECKANS TISTEL:

Mitt i Kungsholmen - - TYCK OM · ÅSIKT · DEBATT - Oro­lig fla­nör

Är det in­te märk­ligt att det är ok att jog­ga vid pan­de­mi? Ne­re vid Horns­berg/Fred­häll där många pro­me­ne­rar flå­sar jog­ga­re för­bi på någ­ra de­ci­me­ters av­stånd. Man kan ju miss­tän­ka att sa­liv stän­ker med des­sa halv­öpp­na mun­nar vid jogg­ning. En hel del spot­tar ock­så. Bor­de in­te jog­ga­re i des­sa ti­der få hål­la till på id­rotts­plat­ser? Hur tän­ker de som jog­gar egent­li­gen?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.