Så sval­ka­de sig stock­hol­mar­na förr i ti­den – men ser du var?

Mitt i Kungsholmen - - SIDAN 1 - Quiz: Per Brandt

2 VIL­KET ÅR? Här är det kö till ki­os­ken för li­te sval­kan­de glass el­ler dric­ka vid Fla­ten­ba­det. När in­vig­des ba­det? ● 1. 1924 ● X. 1934 ● 2. 1944

7 VIL­KET ÅR? En glass­för­säl­ja­re hjäl­per en po­lis att sval­ka sig vid en vat­ten­pump vid Hötor­get. Nu­me­ra kan man även sö­ka sval­ka Hötrogs­hal­len en vå­ning un­der jord. När in­vig­des den nya Hötorgs­hal­len? ● 1. 1955 ● X. 1958 ● 2. 1962

10 VIL­KET ÅRHUNDRADE? 1935 kun­de man vat­ten och läsk från den här ki­os­ken i Kungs­träd­går­den. Men det var in­te för­rän slu­tet av 1700-ta­let al­la stock­hol­ma­re fick till­gång till par­ken. Men hur långt till­ba­ka har par­ken si­na röt­ter? ● 1. 1400-ta­let ● X. 1500-ta­let ● 2. 1600-ta­let

3 VIL­KEN PLATS? Vär­me­böl­ja 1955 och två män ky­ler ned sig vid en pump vid... ● 1. Norr Mä­lar­strand ● X. Sö­der Mä­lar­strand ● 2. Kla­ra Mä­lar­strand

9 VIL­KEN PLATS? En av Stock­holms brun­nar som finns kvar än idag, Tys­ka Brun­nen vid Tys­ka Brunns­plan som lig­ger, ja var? ● 1. Ös­ter­malm ● X. Gam­la Stan ● 2. Norr­malm

6 VIL­KEN ARE­NA? Vär­me och id­rott, då pas­sar det med li­te glass. Men vil­ken id­rotts­a­re­na är det som glass­för­säl­ja­ren står på? ● 1. Zin­kens­damms IP ● X. Jo­han­nes­hovs IP ● 2. Stock­homs sta­di­on

8 VIL­KEN PARK? Stock­hol­ma­re söker dric­ka och en sitt­plats på ute­ser­ve­ring­en vid en vat­ten­bu­tik i .... ● 1. Hum­le­går­den ● X. Vasa­par­ken ● 2. Teg­nérlun­den

1 VIL­KEN PLATS? Här sval­kar sig en glass­för­säl­ja­re an­no 1944 vid... ● 1. Ös­ter­malm­storg ● X. Norr­malm­storg ● 2. Te­gel­bac­ken

4 VIL­KEN PARK? En vat­ten­bu­tik i... ● 1. Stu­re­par­ken ● X. Po­lishuspar­ken ● 2. Ber­ze­lii park

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.