Mitt i Kungsholmen

VECKANS KÄNS­LA

- Social Issues · Society · Gun Control

FÖRBANNAD. Lägg ner ditt va­pen och slu­ta skju­ta öp­pet på vå­ra ga­tor. Att det ens ska be­hö­va sä­gas ...

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden