Mitt i Kungsholmen

Fler ”som­mar­plat­ser” i in­nersta­den

- SOMMARGÅGA­TOR POP UP-PAR­KER

Drott­ning­ga­tan Gam­la Bro­ga­tan Nor­ra Ag­ne­ga­tan Rörstrands­ga­tan Skå­ne­ga­tan

Gustav Adolfs torg Norr Mä­lar­strand Ström­ka­jen Bergs­ga­tan

 ?? FO­TO: CLAU­DIO BRI­TOS ?? TRISS I SOM­MAR­PLAT­SER. Säll­skaps­spel i Ha­gas­ta­den, ro­sa sva­nar över Gam­la Bro­ga­tan och gu­la lå­dor i Horns­bergs strand.
FO­TO: CLAU­DIO BRI­TOS TRISS I SOM­MAR­PLAT­SER. Säll­skaps­spel i Ha­gas­ta­den, ro­sa sva­nar över Gam­la Bro­ga­tan och gu­la lå­dor i Horns­bergs strand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden