Mitt i Kungsholmen

Sen­som­mar­blom i par­ken

Sön­dag 13/9 kl. 13.00

- Animals · Hiking · Gardening · Wildlife · Outdoor Hobbies · Hobbies

Träd­gårds­mäs­ta­re Ma­ri­na Ryd­berg tar er med på en in­spi­re­ran­de vand­ring med vis­ning av träd och blom­mor i prin­sens vack­ra park.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden