Mitt i Kungsholmen

Kö­per lä­gen­het

- Real Estate · Business

Kö­per lä­gen­het i säm­re skick el­ler I re­no­ve­rings­be­hov, kö­per den som det är nu, ing­en städ­ning be­hövs. Jag står för mäk­lar­kost­nad så af­fä­ren blir trygg för bå­de oss. Ring mig el­ler skic­ka ett sms med in­for­ma­tion av din lä­gen­het. 0700413639

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden