Mitt i Kungsholmen

Hund­vakt sö­kes till li­ten Nor­folk­ter­ri­er

-

Ung tik sö­ker en hund­vakt på del­tid dag­tid var­da­gar (3- 4 da­gar/vec­ka). Da­gar och ti­der är flex­ib­la. Vid in­tres­se mejla oss på an­ne_­ma­ri­e­flink@hot­mail.com.

EFTERLYSES

Efterlyses! Vem hjälp­te mig tis­dag den 14 ju­li klockan 15.03 och ring­de en am­bu­lans för att hjäl­pa mig, som ha­de ram­lat med­vets­lös ut­an­för t- ba­nan på Kar­la­plan. Am­bu­lan­sen kom bums och tog mig till S:t Gö­rans sjuk­hus där jag ef­ter fy­ra tim­mar pigg­na­de till. Jag vill gär­na få tag i den­na man för jag kän­ner mig så tack­sam. Om du vill kom­ma i kon­takt med Astrid mejla in­fo@di­rekt­press.se. Astrid

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden