Mitt i Kungsholmen

GRATTIS

- Sasha Alexander

Victo­ria Ring­blom

Grattis på fö­del­se­da­gen, vår fi­nas­te äls­ka­de Vi­ca! Öns­kar mam­ma, pap­pa, Su­sie och Ju­lia

Alex­an­dra Ber­wid-Stark

GRATTIS Mam­ma!! om 20 år 13/8 är jag ikapp dig...;)

Alex­an­der Nor­den­bring

Grattis Alex­an­der på

33- års­da­gen! Kram mam­ma och Han­nes

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden