Mitt i Kungsholmen

Svar om fal­luc­kor på Es­sing­e­le­den

- Bi­lis­ten Cars

re­jält i bi­len”, my­ser Hen­rik Ed­ström, i sin in­sän­da­re i num­mer 31 av Kungs­hol­menDi­rekt, när han dröm­mer om fal­luc­kor på Es­sing­e­le­den. Mitt mot­för­slag är väl in­te det bil­li­gas­te, men Öst­lig för­bin­del­se skul­le änt­li­gen full­bor­da den Ring­led som sos­sar­na såg till att stop­pa 1997 och tra­fi­ken från Nac­ka och Värm­dö skul­le in­te be­hö­va ta om­vä­gen via Söd­ra län­ken och Es­sing­e­le­den och stö­ra Hen­rik Ed­ströms natt­sömn.

”Då smäl­ler det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden