Mitt i Kungsholmen

VECKANS DIKT: På jor­den

- Milky Way Galaxy · Literature · Solar System · Poetry · Arts · Earth

När kär­le­ken blom­mar på vår hår­da jord glim­mar ett lycko­ljus ge­nom värl­den.

Den kan bli lju­sa­re av dig. Lennart Lun­din

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden