Mitt i Kungsholmen

För­fu­la in­te vår park!

- Lars Hans­son, gran­ne

Mitt på den vack­ra stran­den vid Smedsudds­ba­det? Har det fö­re­kom­mit hjärn­släpp när den­na skulp­tur köp­tes för dy­ra peng­ar? Fort­fa­ran­de finns väl hink och spa­de för de mins­ta?

Jag kan re­kom­men­de­ra att peng­ar­na istäl­let an­vänds för att ta bort sly ef­ter pro­me­na­der­na, för idag ser vi gå­en­de in­te myc­ket av vatt­net. El­ler bju­da oss äld­re på fle­ra sof­for vid bad­plat­sen!

Var rädd om vå­ra öpp­na ytor så­väl här som i par­ker! Räd­da vår vack­ra

Rå­lamb­s­hovspark i stäl­let för yt­ter­li­ga­re för­ful­ning!

 ??  ?? HJÄRN­SLÄPP? Det tyc­ker Lars Hans­son om nya lekin­stal­la­tio­nen på Smedsudds­ba­det.
HJÄRN­SLÄPP? Det tyc­ker Lars Hans­son om nya lekin­stal­la­tio­nen på Smedsudds­ba­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden