Mitt i Kungsholmen

Hur blir SL-träng­seln i höst?

- Gun­ne

Und­rar hur det kom­mer att se ut i lo­kal­tra­fi­ken i höst, när det re­dan idag (ob­ser­va­tion den 4 au­gusti vid 10-ti­den) är träng­sel på till ex­em­pel 4:ans buss.

Jag (70+ som väl bor­de hål­la mig hem­ma om jag in­te kan ta mig fram gå­en­de) tänk­te åka från Väs­ter­bro­planHornst­ull. Lät ett par fy­ror pas­se­ra på grund av för myc­ket folk. Det blev 54:an, som var luf­ti­ga­re.

Hur ska SL lö­sa träng­sel­frå­gan i höst?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden