Mitt i Kungsholmen

VISS­TE DU ATT…

- Software · Hiking · Tech · Outdoor Hobbies · Hobbies

då kan gå en di­gi­tal vand­ring på kyr­ko­går­den vid Kungs­holms kyr­ka med hjälp av en sär­skild QR-kod? Det finns en vand­ring för vux­na och en som är an­pas­sad för barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden