Mitt i Kungsholmen

Om pro­jek­tet

- Facebook

● 100 oli­ka boka­ler, 12 el­ler 23 kvadrat­me­ter med loft, egen to­a­lett. Max­höjd 12 me­ter över vat­ten­y­tan. ● Re­stau­rang­er, kafé­er och kon­tor. ● Ka­ja­kut­hyr­ning och båt­pool. ● Ön ska nås via en 50 me­ter lång fly­tan­de bro från Norr Mä­lar­strand. ● Pon­to­ny­tor­na är tänk­ta att upp­gå till max 3 000 kvadrat­me­ter. Själ­va ytan för he­la ön, in­klu­si­ve ka­na­ler mel­lan pon­to­ner­na är 95 X 57 me­ter.

● För mer in­for­ma­tion gå in på https:// www.stockholmt­inyhouseex­po.com/, el­ler gruppen ”Låt oss till­sam­mans ska­pa en fly­tan­de ö” på Fa­ce­book.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden