Mitt i Kungsholmen

Årets lopp

-

Rid­dar­fjärds­sim­ning­en hålls lör­da­gen 15 au­gusti men har en­ligt ar­ran­gö­rer­na co­ro­naan­pas­sats. Det är ing­en täv­ling el­ler bygg­da publik­plat­ser, ing­en sam­ling in­nan lop­pet el­ler fi­ka och pris­ut­del­ning ef­teråt. Del­ta­gar­na kom­mer spri­das ut i fle­ra start­grup­per med oli­ka start­ti­der. Mål­gång för bå­da lop­pen är i Rå­lamb­s­hovspar­ken. Start för 1609-me­terslop­pet är vid Stads­hu­set och 3200 i Rå­lamb­s­hovspar­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden