Mitt i Kungsholmen

Nya pen­del­bå­ten

- KÄL­LA: SL

● Lin­je 83: Vax­holm, Fred­riks­berg, Sto­ra Ek­hol­men, Hö­ganäs, Vashol­men, Karlsudd, Ed­lun­da, Gran­hol­men, Ri­set, Gås­ha­ga bryg­ga, Has­selud­den, Klippud­den, Te­le­graf­ber­get, Nac­ka strand, Kvarn­hol­men, Slus­sen, Ström­ka­jen.

● Lin­je 83X: Rin­dö Gre­nad­jär­bryg­gan, Ram­sö, Nor­ra Tyn­nin­gö, Rin­dö Väst­ra, Vax­holm, Fred­riks­berg, Gås­ha­ga bryg­ga, Has­selud­den, Nac­ka strand, Slus­sen, Ström­ka­jen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden