Mitt i Kungsholmen

Krys­sa rätt och vinn bio­bil­jet­ter!

-

● Täv­la med Di­rekt­press! Var med i kam­pen om två bio­bil­jet­ter – ge­nom att skic­ka in de ord som kom­mer fram i korsor­dets färg­mar­ke­ra­de ru­tor.

● Täv­la ge­nom att skic­ka in kod­or­den, namn och din adress till korsord@di­rekt­press.se

– el­ler skriv på ett vy­kort och pos­ta till adres­sen ”Korsord, Di­rekt­press,

Box 5290, 102 46 Stock­holm”

● Se­nast på tis­dag 18 au­gusti 16.00 vill vi ha din lös­ning.

● För­ra vec­kans vin­na­re:

Rolf Ahlm, Sko­gås.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden