Mitt i Kungsholmen

Kungs­holms­pla­ner får ef­ter­läng­tat konst­gräs.

- Nick Jonas · Instagram

● Namn: Jo­nas Böhl­mark

● Bor: Horns­berg till­sam­mans med sin sam­bo Isa­bel­le Andréas­son.

● Gör: Elit­ski­då­ka­re och dri­ver ett trä­nings­fö­re­tag som per­son­lig trä­na­re och hål­ler grupp­trä­ning­ar: ”Jag äls­kar att trä­na”

● Mer: För mer bil­der och in­for­ma­tion kring re­san över Ös­ter­sjön, gå in på @jo­nas­bohl­mark på Instagram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden