Mitt i Kungsholmen

Cup­för­lust för KB mot BP

- KUNGS­HOL­MEN. Sports · British Petroleum · IF Brommapojkarna · Sebastián Fernández

Ef­ter fy­ra ra­ka seg­rar i di­vi­sion 2 ställ­des Karl­bergs BK:s her­rar mot di­vi­sion 1-la­get Brom­ma­poj­kar­na, som lig­ger fy­ra i sin se­rie, i Svens­ka cu­pen un­der ons­dags­kväl­len. Mat­chen spe­la­des ut­an publik på Stads­ha­gen men webb­sän­des av KB. Men de KB-fans som bän­kat sig för mat­chen fick se sitt lag ham­na i un­der­läge re­dan ef­ter 11 mi­nu­ter, nå­got som ut­ö­ka­des till 0-2 i den 30:e mi­nu­ten. Hu­go Fer­nan­dez re­du­ce­ra­de och gav KB hopp knappt tio mi­nu­ter se­na­re. Men pre­cis in­nan halv­tid sat­te BP 1-3. And­ra halv­lek blev se­dan mål­lös vil­ket in­ne­bär att KB är ut­slag­na ur cu­pen.

Om­bygg­na­den av #Frid­hems­plan är verk­li­gen suc­cé! Det läc­ker in på rätt många stäl­len. In­nan om­bygg­na­den var det torrt. Hur lyc­kas man? Kan ngn för­kla­ra! @he­ter­hon­han­na

@si­ri­an­ders­son på twit­ter

 ?? FOTO: AN­DERS JANSSON ?? UT­SLAG­NA. KB, med Har­ry Pe­ar­ce i la­get, lyc­ka­des in­te skräl­la mot Brom­ma­poj­kar­na. Bil­den är från en ti­di­ga­re match.
FOTO: AN­DERS JANSSON UT­SLAG­NA. KB, med Har­ry Pe­ar­ce i la­get, lyc­ka­des in­te skräl­la mot Brom­ma­poj­kar­na. Bil­den är från en ti­di­ga­re match.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden