Mitt i Kungsholmen

Oscar Fur­bac­ken, 40, konst­när, med Es­ter och Isac, Väl­ling­by

- Arts · Academy Awards · Movies · Oscar · Movie Awards

– Jag bru­kar job­ba hem­i­från, men det är klart att det har va­rit li­te mec­kigt att hål­la si­na ru­ti­ner, det är lätt att det fly­ter ihop med var­da­gen.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden