Mitt i Kungsholmen

Per Skoglund, 43, verk­sam­hets­chef Sö­der­sjuk­hu­set, Tä­by

- Täby Municipality

– Ja det har jag, vi har näs­tan helt ställt om till di­gi­talt. Nack­de­len är att man tap­par kor­ri­dor­snac­ket men mö­te­na blir myc­ket mer ef­fek­ti­va.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden