Mitt i Kungsholmen

Smyc­kes­tjuv brot­ta­des ner av pri­vat­per­son

- KUNGS­HOL­MEN. Crime · Incidents

Det var vid 12.30-ti­den un­der mån­da­gen som en man tog sig in hos en äld­re kvin­na på Kungs­hol­men och tog smyc­ken in­ne i bosta­den. När man­nen läm­na­de lä­gen­he­ten skrek kvin­nan ”stop­pa tju­ven”. En man som be­fann sig på plat­sen hör­de ro­pet och lyc­ka­des brot­ta ner den fly­en­de gär­nings­man­nen, skri­ver po­li­sen på sin hem­si­da.

Po­li­sen kun­de se­dan kom­ma till plat­sen och över­tog gri­pan­det. Gär­nings­man­nen fick föl­ja med till po­lis­sta­tio­nen och miss­tänks nu för grov stöld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden