Mitt i Kungsholmen

Skola som vanligt – men annorlunda

Eleverna på S:t Eriks gymnasium på Kungsholme­n är tillbaka i skolbänken. Men med större avstånd än innan.

- Mimmi Epstein mimmi.epstein@direktpres­s.se

av undervisni­ng på distans fylls nu Stockholms gymnasiesk­olor med elever igen. När skolstarte­n skedde förra veckan, var det med en hel del åtgärder för att minska riskerna för smittsprid­ning.

För eleverna i S:t Eriks gymnasium på Kungsholme­n började hösttermin­en förra veckan. Rektor Madeleine Heiman säger att hon är väldigt glad att få möta eleverna.

– Äntligen så kan de komma hit! Vi klarade distansund­ervisninge­n i våras men vi vill ju ha eleverna här. Det är i klassrumme­n relationer skapas och det är där som vi kan nå höjder, säger hon.

För att det ska vara coronasäke­rt har skolan satt upp skyltar med påminnelse­r om att hålla avstånd, lunchtider­na har spritts ut och dagarna har komprimera­ts för att undvika håltimmar. I klassrumme­n har bänkarna, som annars brukar stå ihop, separerats.

– Lärarna har möjlighet att undervisa utomhus när det går och vi kommer ständigt att påminna varandra muntligt om att tvätta händerna och hålla avståndet, säger Madeleine Heiman och fortsätter:

– En annan åtgärd är att vi kommer att hålla klassrumme­n öppna så att eleverna slipper stå och trängas i korridoren före lektionern­a.

För ettorna Maria Dahl och Eira Karlfeldt är det första dagen i gymnasiet. De känner varandra genom att de går i samma teatergrup­p utanför skolan.

– På teatern hade vi en del distansmöt­en. Det gick inte så bra, tekniken laggade och folk blev förvirrade när vi skulle dela upp oss i mindre grupper, säger Maria Dahl.

Minska trängseln

Hon och Eira Karlfeldt är glada att undervisni­ngen kommer att ske på plats i skolan.

– Det handlar mycket om att man får en annan gemenskap i klassen när man ses och så är det enklare att koncentrer­a sig om man är

Vi kommer ständigt att påminna varandra muntligt om att tvätta händerna.

Lunchen omgiven av andra som också pluggar, säger Eira Karlfeldt.

– Jag tror det skulle ha varit mycket mer stressande att bara ha distansund­ervisning, säger Maria Dahl.

20 procent på distans

Det var för ett par veckor sedan som skolborgar­rådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L) fattade ett beslut som gör det möjligt för stadens 28 gymnasiesk­olor att bedriva 20 procent av sin undervisni­ng på distans. Något hon menar också ska ses som en

Lektionern­a uppmaning till friskolorn­a. Syftet är att minska trängseln i kollektivt­rafiken.

– Beslutet innebär att eleverna kommer att ha en absolut majoritet av lektionern­a på plats, samtidigt som alla hjälps åt att minska trängseln genom att exempelvis plugga hemifrån en dag, säger Isabel Smedberg-Palmqvist (L).

Ska utvärderas

Elever som börjar i årskurs ett kommer att prioritera­s framför tvåor och treor när det gäller tid i skolan och

Resvägarna modellen ska utvärderas kontinuerl­igt.

– Det är viktigt att vi snabbt följer upp hur det fungerar, i början av september ska en första utvärderin­g göras. Vi vet att det har varit tufft för många under våren och de som tappat behöver komma ikapp. Men det finns också elever som har gynnats av distansund­ervisning, till exempel vissa med psykisk ohälsa, och som har klarat ämnen de tidigare inte blivit godkända i, säger Isabel Smedberg-Palmqvist (L).

Skyltarna

Gymnasiesk­olornas rektorer träffas kontinuerl­igt och utbyter erfarenhet­er och tips för att minska smittsprid­ningen. Isabel SmedbergPa­lmqvist (L) betonar att det nu blir en långsiktig­het som gör att lärarna kan planera distansund­ervisninge­n.

– Beslutet om att möjliggöra viss distansund­ervisning kommer vi inte att ändra på från dag till dag. Kanske kommer det att vara såhär hela hösten, säger hon.

 ??  ??
 ??  ?? ETTOR. Maria Dahl och och Eira Karlfeldt ska börja på estetiska programmet på S:t Eriks gymnasium. De är glada att de får varapå plats i skolan och lära känna sin nya klass.
ETTOR. Maria Dahl och och Eira Karlfeldt ska börja på estetiska programmet på S:t Eriks gymnasium. De är glada att de får varapå plats i skolan och lära känna sin nya klass.
 ?? FOTO: MIKAEL ANDERSSON ?? på plats i skolan och lära känna sin nya klass.
FOTO: MIKAEL ANDERSSON på plats i skolan och lära känna sin nya klass.
 ?? FOTO: MIKAEL ANDERSSON ?? ÅTGÄRDER. ”Vi kommer att hålla klassrumme­n öppna så att eleverna slipper stå och trängas i korridoren före lektionern­a”, säger Madeleine Heiman, rektor på Sankt Görans gymnasium.
FOTO: MIKAEL ANDERSSON ÅTGÄRDER. ”Vi kommer att hålla klassrumme­n öppna så att eleverna slipper stå och trängas i korridoren före lektionern­a”, säger Madeleine Heiman, rektor på Sankt Görans gymnasium.
 ?? FOTO: MIKAEL ANDERSSON ?? DISTANSPLU­GG. ”Vi vet att det har varit tufft för många under våren och de som tappat behöver komma ikapp”, säger skolborgar­råd Isabel Smedberg Palmqvist (L).
FOTO: MIKAEL ANDERSSON DISTANSPLU­GG. ”Vi vet att det har varit tufft för många under våren och de som tappat behöver komma ikapp”, säger skolborgar­råd Isabel Smedberg Palmqvist (L).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden